G.M. Bakker Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie Donderen

G.M. Bakker Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie Donderen
Adres:
Dorpsweg 7
Postcode:
9497 PM
Plaats:
Donderen
Telefoonnummer:
0592 -55 93 08

Beschrijving:

G.M. Bakker Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie Donderen.

Psyche praktijk Bakker

Er bestaat vaak onduidelijkheid over wat nou precies het verschil is tussen een psychiater en een psycholoog.
Het voornaamste verschil is dat een psychiater de opleiding tot arts heeft gevolgd.
Dit betekent dat een psychiater bevoegd is om medicijnen uit te schrijven, in tegenstelling tot een psycholoog.
Een psycholoog overlegt vaak met de psychiater.
Een ander verschil is dat een psychiater uitsluitend mentale stoornissen behandelt en vooral geïnteresseerd is in het behandelen van geestesziekten, terwijl een psycholoog het volledige gedrag van een mens wil verklaren, op verschillende niveaus, verschillende domeinen en via verschillende invalshoeken.
 
Binnen mijn praktijk verleen ik zowel psychotherpeutische zorg alsmede psychiatrische zorg.
Ik werk o.a. volgens de Davonloo therapie.
De Davanloo-therapie is erop gericht de eigen emoties weer te leren ervaren. Om emoties te onderdrukken heb je diverse technieken ontwikkeld. Zo kan je bijvoorbeeld gaan lachen, relativeren, gaan redeneren, je op de ander richten, je afsluiten etc. – terwijl daar eigenlijk verdriet, angst of woede aan ten grondslag ligt.
De therapeut let nauwkeurig op dergelijke strategieën, wijst je op het ‘verkeerde’ gedrag en haalt de eigenlijke emotie naar boven. De sessies worden over het algemeen opgenomen op video, met de bedoeling dat je die later thuis nog eens bekijkt en bij jezelf kunt zien welke strategieën je gebruikt om je gevoelens te verdringen. Hierdoor leer je in betrekkelijk korte tijd weer in contact te staan met jezelf en op een natuurlijke manier met jezelf en anderen om te gaan.
De gevoelens van eenzaamheid worden veroorzaakt doordat je het contact met jezelf hebt verbroken door het wegdrukken van emoties. Door weer te leren voelen wordt dat contact hersteld en verbetert ook het contact met je omgeving. Omdat je beter in staat bent ‘jezelf te zijn’ kun je ook sneller en adequater reageren op moeilijke situaties in bijvoorbeeld je werk.
Davanloo is een kortdurende, gerichte therapie en wordt over het algemeen gegeven door rijksgeregistreerde therapeuten.
Maar ook voor andere therapieën kunt u bij mij terecht.
 
Het eerste gesprek
Bij onze eerste ontmoeting geeft u mij een indruk van uw klachten en maakt u kennis met mij als mogelijke behandelaar. Na dit kennismakingsgesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Het kan zijn dat we al direct verdere afspraken kunnen maken ten behoeve van een psychotherapie. Meestal is er dan een tweede afspraak nodig om uw problemen beter in kaart te brengen en een behandelplan vast te stellen. .
Als wij samen tot een therapie besluiten, dan kan deze in de meeste gevallen op redelijke termijn van start gaan. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld en kan eventueel ook in de avonduren plaatsvinden.Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens en een verwijzing of verwijskaart van uw huisarts mee te nemen. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht dat u zich bij een eerste bezoek legitimeert en dat het BSN nummer wordt genoteerd in het dossier.Welke therapie past bij u?
Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke therapie het best bij u past. Voor veel mensen is dit eeen vorm van psychotherapie. In deze psychotherapie wordt de basis gevormd door individuele gesprekken, die eventueel ondersteund worden door medicatie. Een therapie kan variëren van een intensieve en specialistische vorm als psychoanalyse (waarbij de diepere oorzaak van de problemen wordt gezocht) tot een tweewekelijkse of zelfs maandelijkse minder frequente vorm.
 
Neemt u gerust eens contact met mij op: Gert Bakker (psychiater)Dorpsweg 7 | 9497 PM DonderenTel: 0592-55 93 08 | 0592-555 057E-mail: g.m.bakker.psy@gmail.comI: http://psychepraktijkbakker.nl/ BIG-register v. psychotherapeuten nr. 490 19 77 1816 Big-register v.artsen nr. 790 19 77 1801

Lid Ver.v.Cliënt-gerichte Psychotherapie

Lid Ned.Ver.v.Relatie-en Gezinstherapie;

Lid Ver.v.Kortdurende  Dynamische Psychotherapie

Lid Ned.Ver. V. Psychiatrie; Lid Ned Ver. Vrijgevestigde Psychotherapeuten.

KvK: 57983607

 

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 26 september 2018 Gert