Postma Handels en Onderhoudsbedrijf

Adres
Woudvaartkade 26
Postcode
8606 XT
Plaats
sneek

Beschrijving

Postma Handels & Onderhoudsbedrijf heeft ruime ervaring in asbest, onderhoud en renovatie van panden en gebouwen, en saneren van asbesthoudende materialen uit gebouwen en objecten.

Wij werken in opdracht voor iedereen die op een of andere manier met asbest en onderhoud en renovatie te maken heeft of kan krijgen, zoals makelaars, sloop- en bouwbedrijven, particulieren, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, installateurs, loodgieters, architecten, gemeenten e.d.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij niet alleen oog hebben voor de bescherming van het milieu, maar ook voor de praktische problemen van onze klanten, Onze planning is er dan ook altijd op gericht om de overlast voor alle betrokkenen tot een minimum te beperken.

Onze dienstverlening beperkt zich echter niet alleen tot het verwijderen van het asbest maar ook voor kleinere klussen als badkamers,keukens,kozijnen,tegelwerk,verbouw.
Van het begin tot het einde zijn wij betrokken bij de projecten. U moet hierbij denken aan het informeren en adviseren van onze klanten met betrekking tot de juiste aanpak. Dit omvat oa. verrichten van een asbestonderzoek,en of overleg over de verbouwing,  het geven van voorlichting, het opstellen van het werkplan, het aanvragen van een afvalstroomnummer, het verzorgen van een asbestvrijgavemeting en tenslotte de afvoer van het asbesthoudend afval en of sloopafval. Het verantwoord verwijderen van asbest is echter meer dan het strikt opvolgen van voorschriften. Absolute veiligheid kan alleen worden gegarandeerd, als iedereen zich bewust is van de risico’s voor de betrokkenen en omwonenden.

Voor de uitvoering van een asbestsanering of verbouwing maken wij daarom uitsluitend gebruik van het modernste materieel en deskundig personeel, dat deze werkzaamheden op vrijwillige basis verricht en dat jaarlijks wordt bijgeschoold om hun kennis zo actueel mogelijk te houden.

De saneerwerkzaamheden wordt onder toezicht van een DTA ( deskundig toezichthouder asbestsloop ) uitgevoerd. Het saneerbedrijf is gecertificeerd met het SC-530 certificaat

Bij opdracht van een sanering doen wij de inventarisatie van de betreffende sanering kosteloos.

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 3 april 2018 René de Haas