LET OP:

Steeds vaker bereiken ons vragen en/of klachten over o.a. diverse sites zoals o.a. mkbbedrijven.nl, mkbbedrijfgids.nl , mkbadressen.nl, mkbgidsnederland.nl enz. 

Leest u ook dit artikel van de mkb servicedesk: https://www.mkbservicedesk.nl/6357/spookfacturen-acquisitiefraude-voorkom.htm

MKBBEDRIJVEN.NL, MKBGIDSNEDERLAND.NL ONINEBEDRIJVENZOEKEN.NL

Wij willen u laten weten geen enkele connectie te hebben met deze handelsnamen. Deze handelsnamen zijn handelsnamen van: Uniek Advertising B.V.  (welke gevestigd zou zijn te Amsterdam) tevens aldus handelend onder de namen  mkbbedrijven.nl, mkbgidsnederland.nl, onlinebedrijvenzoeken.nl

MKBBEDRIJFGIDS.NL 

Ook met deze handelsnaam van Uitgeverij De Noord B.V welke gevestigd zou zijn in Roermond en welke o.a. handelen onder de naam mkbbedrijfgids.nl hebben wij geen enkele connectie.

MKBBedrijfgids zou zijn gevestigd aan de Paterswoldseweg 806 – 9728 BM Groningen met KvK-nummer 68912595

De handelsnaam mkbbedrijfgids.nl staat NIET ingeschreven bij de K.v.K echter op de site staat een KvK nummer welke dus toebehoort aan Uitgeverij de Noord B.V.

MKBADRESSEN.NL

Dit is een handelsnaam van Spontaan Media B.V. o.a. handelend onder de volgende namen:  onlinebedrijfsgegevens.nl | mkbadressen.nl | bedrijven-online.nl

Wij nemen nadrukkelijk afstand van de werkwijze van  o.a. bovengenoemde bedrijven en hebben hier dan ook geen enkele connectie mee. 

Mocht u klachten hebben over een van deze bedrijven dan adviseren wij u om hiervan melding te doen bij de Fraudehelpdesk.

Via de site van de FNV kunt u deze gratis brochure bestellen met tips ter voorkoming van acquisitiefraude.

Datum 15 januari 2021 René de Haas