LET OP:

Steeds vaker bereiken ons vragen en/of klachten over o.a. de site mkbbedrijven.nl .

Wij willen u laten weten geen enkele connectie te hebben met dit bedrijf wat een handelsnaam zou zijn van Uniek Advertising B.V. te Amsterdam tevens handelend onder de naam onlinebedrijvenzoeken.nl

Ook nemen wij nadrukkelijk afstand van hun werkwijze!

Mocht u klachten hebben over dit bedrijf dan adviseren wij u om hiervan melding te doen bij de Fraudehelpdesk.

Datum 11 juli 2019 René de Haas