AAA architecten

AAA architecten
Adres
Christinastraat 173
Postcode
5615 RK
Plaats
Eindhoven
Rubriek(en)

Beschrijving

Als architecten zijn wij de vertrouwenspersoon bij uitstek van onze klanten. Wij begeleiden onze projecten van ontwerp tot en met de in gebruik name van het gebouw. Aan de hand van een verregaande detaillering trachten wij onze ontwerpen op maat van onze klanten tot in de perfectie uit te werken en op te volgen. Dit wordt steeds gekoppeld aan een strikte opvolging van budgetten en uitvoeringstermijnen. Wij staan u graag persoonlijk te woord om onze werkwijze verder toe te lichten. Het werkterrein van ons kantoor situeert zich zowel in nieuwbouw als in renovatie en herbestemming, meestal in een stedelijke of verstedelijkte omgeving, met aandacht voor dialoog en continuiteit . Vanuit het bewustzijn dat elke site, elke locatie, een eigen identiteit heeft, is een grondige voorafgaande analyse noodzakelijk. Telkens opnieuw wordt gezocht naar de onderliggende structuur, de architecturale kwaliteiten, eventueel de industrieel archeologische waarde, de culturele en sociologische gevoeligheden, naar alle mogelijke randvoorwaarden. De analyse van knelpunten en kwaliteiten vormt samen met de vragen en verlangens van de opdrachtgever het frame waarin het ontwerp tot stand zal komen. Veelzijdigheid, economische en energetische duurzaamheid en creatief gebruik van de ruimte worden hierbij als randvoorwaarden gehanteerd. Bij herbestemming wordt steeds gestreefd naar dialoog tussen oud en nieuw door punctuele ingrepen en een vormgeving die contrasteert zonder te overweldigen. Technische zorgvuldigheid in combinatie met een realistische planning en een correcte werfopvolging zorgen nadien voor een pijnloze uitvoering.

Send Message

Datum 3 april 2018 René de Haas