Doornbos Bronbemaling

Doornbos Bronbemaling
Adres:
Meerpaal 262
Postcode:
9732 AP
Plaats:
Groningen
Telefoonnummer:
050-542 67 53
Mobiel:
06-46 74 00 96
Fax:
050-542 14 14
Rubriek(en):

Beschrijving:

Doornbos Bronbemaling VOF is een VCA*-gecertificeerd bedrijf met ruim 30 jaar ervaring in bronbemalingswerkzaamheden, waarbij veiligheid en netheid bij medewerkers hoog in het vaandel staat.

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.

Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Bronbemaling wordt onder andere toegepast ten behoeve van:

  • Kelderbemalingen;
  • Grondverbetering;
  • Weg en waterbouw;
  • Sleufbemalingen;
  • Drainages;
  • Archeologisch onderzoek.

Uiteraard zijn er veel meer toepassingen voor bronbemalingen.

Indien u twijfelt of bronbemaling voor u van toepassing is, neemt u dan (geheel vrijblijvend) contact met ons op of bezoek voor meer informatie onze website.

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 7 juli 2020 Doornbos