Grafische Cursussen

Logo Grafische Cursussen
Adres
Rijnstraat 170
Postcode
1074 XP
Plaats
Amsterdam
Rubriek(en)

Beschrijving

Grafische Cursussen is een opleidingsinstituut dat cursussen ontwikkelt en organiseert in pakketten als Adobe Photo­shop, InDesign, Illus­­tra­tor, Premiere, After Effects en Apple Key­note. Ook ge­spe­­cia­­li­­seer­de cur­sus­sen als DTP Compleet, Info­graphics, Inter­actieve publica­ties, MailChimp en onze special: de jaar­cursus 'Grafi­sche Vorm­geving'.
Wij vormen een docenteninitiatief met grafisch opge­leide en in het vak­gebied werk­zame experts.

Wij ont­wik­­ke­len en organiseren grafi­sche cur­sus­­sen in het volwassenenonderwijs met grote aan­­dacht voor de juiste tech­­­niek, toe­­ge­­paste didac­­tiek en multi­­medi­aal les­mate­riaal.
Bekijk alle cursussen (ook in com­pany) en lees meer over de cursus van je voorkeur. Het maxi­mum aantal deelnemers per cursus be­draagt 6 (m.u.v. de avond­cur­sus­sen). Onze les­locaties zijn in Amster­dam, Utrecht, Den Haag en Breda.

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 30 juni 2020 Angelo