Soil-ID Funderingsherstel

Soil-ID Funderingsherstel
Adres: Marconiweg 4
Postcode: 4131 PD
Plaats: Vianen
Rubriek(en):

Beschrijving:

Soil-ID Funderingsherstel is de betrouwbare partner van elke eigenaar /beheerder van onroerend goed dat op staal is gefundeerd (dus niet is onderheid). Aannemers, woningbouwverenigingen en particulieren: we maken in principe geen onderscheid, welkom als opdrachtgever. Op de enige uitdrukkelijke voorwaarde dat het te behandelen gebouw op injecteerbare grond is gebouwd en dat een deugdelijk grondonderzoek daarvoor het bewijs levert.

Injecteerbare grond is voor ons: zand of heel fijn grind. De aanwezigheid van veen en/of klei maken injecties met waterglas en harder praktisch onmogelijk, helaas. Voor injecties met Dämmer gelden globaal dezelfde voorwaarden als voor het gebruik van waterglas, maar de toleranties liggen bij deze techniek wat ruimer. Zodat het in sommige gevallen praktischer is een bodem niet met waterglas, maar met Dämmer te versterken. Of dat het geval is zullen onze geo-specialisten vaststellen op basis van de resultaten van het grondonderzoek.

Onze techniek is gestoeld op het aan elkaar kleven van zandkorrels. We kunnen de grond naast of onder elke gebouwde constructie versterken op voorwaarde dat die bestaat uit zand.

Stuur bericht

Bedrijfsnaam: Soil-ID Funderingsherstel

Datum 18 april 2019 Soil-ID