Blankestein Bedrijfsadvisering

Blankestein Bedrijfsadvisering
Adres
Regentenland 39
Postcode
3994 TZ
Plaats
Houten

Beschrijving

Arboconsultancy

Elk bedrijf krijgt op termijn te maken met vraagstukken op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie.

‘Hoe ontwikkel je een ziekteverzuimbeleid dat grip geeft op de productie en de kosten?’

‘Hoe speel je als organisatie in op de vergrijzing van de beroepsbevolking?’

‘Hoe communiceer je als werkgever over arbeidsomstandigheden met je medewerkers?’

Al deze vragen, en meer, worden niet alleen beantwoord, maar begeleid om er een goede invulling aan te geven. Er wordt voor uw bedrijf alles in kaart gebracht waarbij rekening wordt gehouden met zowel de eisen die de wetgever stelt als de wensen van zowel werkgever als werknemer.

Denk hierbij aan het opzetten of doorontwikkelen van:

  • het arbeidsomstandighedenbeleid;
  • het verzuimprotocol;
  • de werkprocessen.

Training en coaching

De leidinggevende is binnen een organisatie de eerstverantwoordelijke voor de aanpak van verzuim. Hij dient dan ook de tools te bezitten om het verzuim positief te beïnvloeden. Op basis van uw wensen kan er een programma worden opgesteld om leidinggevenden te trainen in hun rol als casemanager in verzuimbegeleiding.

.

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 3 april 2018 René de Haas