BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen
Adres:
Tulpstraat 20
Postcode:
3071 VS
Plaats:
Rotterdam

Beschrijving:

Juridisch advies en bemiddeling, gericht op oplossingen.

BRAKENHOFF is specialist in het bestuursrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, bouwrecht en huurrecht. Wij adviseren en procederen. Ook bemiddelen wij in conflicten tussen werkgever en werknemer, overheid en burger, tussen contractspartijen en tussen (zaken)partners. Als specialist op het gebied van de motivationele communicatietechniek geven wij adviezen over resultaatgerichte communicatie (beïnvloeding, processtrategie, overredende teksten (pleidooi & processtukken) en onderhandeling).

FILOSOFIE
Het motiveren tot oplossingsgericht en resultaatgericht denken in het recht met gebruikmaking van motivationele communicatietechnieken. Met zorg voor kwaliteit en aandacht voor de cliënt.

DIENSTEN:
Aan overheden, advocaten, bedrijven en particulieren, verlenen wij de volgende diensten:

JURIDISCHE DIENSTEN:
Adviseren en procederen op het gebied van:
– Bestuursrecht (overheid, vergunningen, handhaving, subsidies)
– Omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade, grondexploitatie)
– Arbeidsrecht
– Milieurecht (luchtkwaliteit, geluidhinder, water, bodem, zonering, MER)
– Bouwrecht (aanneming van werk, aanbesteding, aansprakelijkheid, architectenrecht)
– Huurrecht
– Algemeen privaatrecht (koop, eigendom, beperkte rechten, VvE, verjaring)
– Interimdiensten

MOTIVATIONELE DIENSTEN:
(Oplossen = In beweging brengen = Motiveren = Beïnvloeden)
– Conflictbemiddeling
– Resultaatgerichte communicatie (met besluitvormers)
– Onderhandelen
– Participatiemanagement (implementatie van participatietrajecten)
– Omgaan met weerstand tegen bouwprojecten (‘Nimbyisme’​)
– Overredende teksten (adviezen over pleidooi, processtukken)
– Processtrategie
– Counselling (geleiding van onbewuste weerstanden in mens en organisatie)

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 26 september 2018 W