Balanceforyourlife.nl

Balanceforyourlife.nl

Kranenburgweg 51
2581 XV Den Haag

There is no doubt about the fact that anger is a very powerful emotion as it has the ability to stem from feelings of disappointment, annoyance, hurt and frustration. Even if it is a normal human emotion but it can range from slightest irritation to stron…

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen

BRAKENHOFF Juridische en Motivationele Oplossingen

Tulpstraat 20
3071 VS Rotterdam

Juridisch advies en bemiddeling, gericht op oplossingen. BRAKENHOFF is specialist in het bestuursrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, bouwrecht en huurrecht. Wij adviseren en procederen. Ook bemiddelen wij in conflicten tussen werkgever en werknemer, over…

Echtscheidingsadvocaat Rotterdam

Olympiaweg 14
3077 AL Rotterdam

Een advocaat met ervaring die weet waar u op dit moment het meeste behoefte aan heeft. Kennis, een luisterend oor en een zakelijke benadering van uw huwelijksontbinding. Daarvoor neemt u contact op met een echtscheidingsadvocaat bij u in de buurt. Wij sta…

Rubriek(en)
Elpidos Pastorale Counseling

Elpidos Pastorale Counseling

Beneden Gorsdijk 10
3295 XA ’s Gravendeel

Elpidos: Christelijke hulp voor herstel bij problemen Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of  een relatie. Hierbij is de ve…

Henny van den Berg Counselling

Henny van den Berg Counselling

Reigerlaan 57
3163 LJ Vlaardingen

Henny van den Berg Counselling & Crisis Counselling Counselling kan een gekwalifeerde tussenstap zijn tussen uw huisarts of psycholoog. Heeft u één van de volgende klachten of symptonen ? Dan is een counsellorstraject mogelijk voor u een uitkomst. …

livinlight

fazantenhof 84
3755 EJ EemnesPrimeres Counseling, Coaching en Training

Primeres Counseling, Coaching en Training

Vlietsingel 15
1671 MX Medemblik

Primeres Counseling:   Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening. De counselor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven al…

SABOBO Mediation

SABOBO Mediation

Ierlandlaan 36
2713 HM Zoetermeer

SABOBO Mediation krijgt beweging in wat vast zit, op een snelle, en vakkundige manier uit uw conflict! Kijk weer vooruit dankzij professionele mediation. Steeds meer conflicten of geschillen tussen partijen, worden geregeld door middel van bemiddeling, …

Datum 29 januari 2020 Angelika
Juridisch advies en bemiddeling, gericht op oplossingen. BRAKENHOFF is specialist in het bestuursrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, bouwrecht en huurrecht. Wij adviseren en procederen. Ook bemiddelen wij in conflicten tussen werkgever en werknemer, overheid en burger, tussen contractspartijen en tussen (zaken)partners. Als specialist op het gebied van de motivationele communicatietechniek geven wij adviezen over resultaatgerichte communicatie (beïnvloeding, processtrategie, overredende teksten (pleidooi & processtukken) en onderhandeling). FILOSOFIE Het motiveren tot oplossingsgericht en resultaatgericht denken in het recht met gebruikmaking van motivationele communicatietechnieken. Met zorg voor kwaliteit en aandacht voor de cliënt. DIENSTEN: Aan overheden, advocaten, bedrijven en particulieren, verlenen wij de volgende diensten: JURIDISCHE DIENSTEN: Adviseren en procederen op het gebied van: – Bestuursrecht (overheid, vergunningen, handhaving, subsidies) – Omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade, grondexploitatie) – Arbeidsrecht – Milieurecht (luchtkwaliteit, geluidhinder, water, bodem, zonering, MER) – Bouwrecht (aanneming van werk, aanbesteding, aansprakelijkheid, architectenrecht) – Huurrecht – Algemeen privaatrecht (koop, eigendom, beperkte rechten, VvE, verjaring) – Interimdiensten MOTIVATIONELE DIENSTEN: (Oplossen = In beweging brengen = Motiveren = Beïnvloeden) – Conflictbemiddeling – Resultaatgerichte communicatie (met besluitvormers) – Onderhandelen – Participatiemanagement (implementatie van participatietrajecten) – Omgaan met weerstand tegen bouwprojecten (‘Nimbyisme’​) – Overredende teksten (adviezen over pleidooi, processtukken) – Processtrategie – Counselling (geleiding van onbewuste weerstanden in mens en organisatie)

Datum 26 september 2018 W
Een advocaat met ervaring die weet waar u op dit moment het meeste behoefte aan heeft. Kennis, een luisterend oor en een zakelijke benadering van uw huwelijksontbinding. Daarvoor neemt u contact op met een echtscheidingsadvocaat bij u in de buurt. Wij staan u in Rotterdam en omstreken bij als het gaat om een echtscheiding. Neem contact op met ons op voor een vrijblijvend consult

Datum 18 april 2019 brandan

Elpidos: Christelijke hulp voor herstel bij problemen

Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening waarbij op een professionele manier gewerkt wordt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van een cliënt of  een relatie.

Hierbij is de vertrouwensband tussen counselor en cliënt(en) erg belangrijk.

Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense.

Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Een counselor zal daarom snel tot de kern van het probleem trachten door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. Hierbij blijft de counselor altijd objectief en respectvol.

Een counselor begeleidt mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren.

Counseling is er op gericht om deze problemen en situaties, inzichtelijk te krijgen. Door dit inzicht leert de cliënt beter omgaan met de bestaande problemen.

Elpidos Pastorale Counseling biedt hulp bij het zoeken naar een antwoord.

De vraag wat God kan bedoelen met de situatie of omstandigheden waar u mee te maken hebt zal zeker ook worden gesteld.

Op een open en constructieve manier wordt onderzocht wat Bijbel en geloof  zouden kunnen betekenen om mogelijk nieuw perspectief te vinden.

De hulp van Elpidos Pastorale Counseling bestaat uit pastorale begeleiding in de vorm van individuele gesprekken.

Er wordt een behandelplan opgesteld en afspraken gemaakt over de werkwijze.

Het eerste gesprek is altijd gratis. Het is bedoeld als kennismaking en oriëntatie op wat er aan de hand is en hoe de geboden hulp er uit kan zien.

In dit gesprek wordt ook besloten of Elpidos de juiste hulpverlening kan bieden.

Datum 3 april 2018 René de Haas

Datum 3 april 2018 Reisorakel

Henny van den Berg Counselling & Crisis Counselling

Counselling kan een gekwalifeerde tussenstap zijn tussen uw huisarts of psycholoog.

Heeft u één van de volgende klachten of symptonen ? Dan is een counsellorstraject mogelijk voor u een uitkomst.

 • Overspannenheid
 • Onrustig slapen
 • Piekeren
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Twijfelen aan uw zelfbeeld
 • Spanningsklachten
 • U structureel onbestemd voelen

Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen.
Zakelijke counselling helpt je balans terug te vinden in je werk of andere / nieuwe baan.

Crisiscounselling

Crisiscounselling ondersteunt personen in het doorkomen van het hier en nu bij o.a.:

 • Opvang na slecht-nieuws-gesprekken
 • Na een traumabeleving (misdrijf, ongeval, overlijden)
 • Plotse omkeer van een relatief goede naar een slechte situatie (en de periode daarna)

Wanneer u of iemand die u kent in een crisis is gekomen/zit, is het noodzakelijk dat er snel gehandeld gaat worden.

Wat is een crisis ?

Crisis is: een staat van ontreddering en machteloosheid van waaruit een beslissing genomen moet worden.

Crisiscounselling vergt een ander aanpak dan ‘gewoon’ counselling. Naast het feit dat de principes van counselling (zoals vertrouwensband, gelijkwaardigheid en non-directiviteit) overeind blijven staan, is het van het grootste belang dat een gesprek op het gebied van crisiscounselling razendsnel gerealiseerd dient te worden.

Mijn streven in mijn werk is:
‘luisteren, ruimte bieden voor je eigen verhaal, vertrouwen. Alles met het doel: een veilige en gezonde leef (werk)situatie voor iedereen.’

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u altijd contact met mij opnemen.

Bezoekt u voor meer informatie ook mijn eigen website.

Datum 3 april 2018 René de Haas

Datum 3 april 2018 René de Haas

Datum 3 april 2018 René de Haas

Primeres Counseling:

 

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening. De counselor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, nekklachten of een ontevreden gevoel. Als dit te lang aanhoudt, kan het je gezondheid ernstige schade toebrengen. Loop er daarom niet te lang mee door!Het counselingstraject begint met een intake. Ten tweede worden er doelen bepaald. Ten derde wordt de strategie bepaald om de doelen te realiseren. Tijdens het counselingstraject kunnen de doelen bijgesteld worden. Bij counseling wordt er inzet gevraagd van de cliënt. Ben je bereid om met je problemen aan de slag te gaan? Dan is counseling iets voor jou.Voorbeeld situaties waarbij counseling goed kan helpen:

 • Overspannenheid en burnout;
 • Emotionele problemen;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Traumaverwerking;
 • Problemen op het werk;
 • Communicatieproblemen en conflicten;
 • Relatieproblemen;
 • Leermoeilijkheden;
 • Rouw en verlies;
 • Slaapproblemen en concentratieverlies;
 • Klachten van depressieve aard;
 • Vage lichamelijke klachten;
 • Levensvragen en zingeving;
 • Moeite met veranderingen;
 • Angsten;
 • Te weinig zelfvertrouwen;

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingstraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Een counselor is een raadsman, personal coach, mentor, begeleider, gids, hulpverlener. Met counseling krijg je een positief duwtje in de rug.

 

Wanneer iemand spreekt, luister dan gewoon in plaats van al te denken wat je zult antwoorden.

Datum 3 april 2018 René de Haas

SABOBO Mediation krijgt beweging in wat vast zit, op een snelle, en vakkundige manier uit uw conflict! Kijk weer vooruit dankzij professionele mediation.


Petra Delhez is NMI Registermediator, NMI Peer Reviewer, aangesloten bij Mediators Collectief, Juripax gecertificeerd Online mediator, ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), werkt ook op toevoegingsbasis (zogenaamde Pro Deo zaken)

Steeds meer conflicten of geschillen tussen partijen, worden geregeld door middel van bemiddeling, ook wel mediation genaamd. Het betreft oplossingen die – voorheen – vaak via advocaten en rechters werden beslist. De mediator doet geen uitspraken, dat doen alleen de partijen zelf.

SABOBO Mediation begeleidt op professionele wijze gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Voordelen Mediation

Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing (vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst en bij een scheiding in een Convenant) is duurzaam en bevredigend voor alle partijen (win-win situatie).

SABOBO Mediation biedt die noodzakelijke ondersteuning. Wij beschikken over alle benodigde certificaten. Middels trainingen houden wij ons voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Gesubsidieerde mediations

SABOBO Mediation werkt ook op toevoegingsbasis, de zogenaamde gesubsidieerde mediations. Deze optie is afhankelijk van inkomens- en vermogenspositie. SABOBO Mediation neemt met u de mogelijkheden door.

Diensten

SABOBO Mediation verzorgt bemiddeling bij diverse soorten conflicten en begeleidt op betrouwbare en objectieve wijze gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Arbeidsconflicten, ontslagzaken en ziekteverzuim

Echtscheiding

Familieconflicten

Zakelijk conflict

Online mediation (20%-40% minder kosten)

Conflicten Gezondheidszorg

Conflict patiënt en zorgverlener

Conflict in het onderwijs

Conflict met de overheid

Conflicten

Coaching

Werkgebied

SABOBO Mediation komt op verzoek aan huis in de provincie Zuid-Holland en Amsterdam en omstreken.


Natuurlijk kunt u ook bij SABOBO Mediation op neutraal terrein samen tot een oplossing komen. De koffie staat klaar.

Petra Delhez is NMI Registermediator,ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (werkt ook op toevoegingsbasis), Geaccrediteerd Familiemediator,aangesloten bij Mediators Collectief,Juripax gecertificeerd Online mediator,NMI Peer Reviewer.

 Mediators CollectiefNederlands Mediation InstituutPetra Delhez van SABOBO Mediation is Gecertificeerd Online Mediator

Wilt u weten hoe SABOBO Mediation u kan helpen bij het voorkomen of oplossen van conflicten, neem dan vrijblijvend contact op.

U wordt er zeker wijzer van!

 

Volg SABOBO Mediation ook op:

nl.linkedin.com/in/sabobomediation
twitter.com/sabobomediation
www.facebook.com/sabobomediation 

Datum 3 april 2018 René de Haas