Visser & Smit Hanab Veendam

Visser & Smit Hanab Veendam
Adres:
Postbus 5
Postcode:
9640 AA
Plaats:
Veendam

Beschrijving:

Missie & Visie Missie Wij ontwikkelen, bouwen en onderhouden verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie. Veiligheid staat hierbij voorop. Het is onze ambitie om onze positie in het totale bouwproces te verbreden en op ons vakgebied de beste te zijn. Met onze mensen, vooruitstrevende technieken en een klantgerichte benadering ondersteunen we de klant optimaal in zijn behoefte. Samen met onze klanten leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving. In alles wat wij doen zijn wij: Klantgericht Vooruitstrevend Integer Professioneel Visie De wereld om ons heen verandert. Natuurlijke bronnen worden steeds schaarser. Dit geldt in hoge mate ook voor water en energie, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Duurzame oplossingen zijn dus noodzakelijk. Wij helpen met vooruitstrevende technieken, duurzame toepassingen te realiseren en weten met onze vakmanschap vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. Ook onze klanten veranderen en de omvang en complexiteit van projecten nemen toe. Steeds meer delen rondom het realiseren van infrastructurele werken worden nu overgelaten aan externe partijen. Tevens verandert de rolverdeling tussen de verschillende partijen in de bouwwereld, waardoor de grenzen tussen verschillende disciplines vervagen. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen Komende jaren zijn veel investeringen gepland in onze sector. Onze markten vragen ons meer verantwoordelijkheid te nemen, waardoor enerzijds het risicoprofiel maar anderzijds ook de kans op een beter rendement toeneemt. Gezien onze vooraanstaande positie in deze markten zijn wij bereid met volle overtuiging deze uitdaging aan te gaan. Wij willen de beste zijn in ons vakgebied. Ons doel is om van vergelijkbare bedrijven het meest renderend te zijn. Het is onze ambitie om een bredere positie in de markt voor conversie en transport van water en energie op te bouwen. Daarbij is het van belang dat wij in een steeds vroeger stadium actief betrokken zijn bij projecten, soms zelfs als initiatiefnemer. Ook in de nazorg van deze projecten, met beheer en onderhoud, nemen wij een actievere rol in. Wij zullen ons vak van projectmanagement verder uitdiepen, verbreden en verbeteren. Daardoor zijn wij nog beter in staat om grote projecten te managen en beheer en onderhoud te plannen en te realiseren. Met onze capaciteit en professioneel vakmanschap, kunnen wij projecten zelfstandig ontwikkelen, zowel in binnen- als buitenland en totaaloplossingen realiseren. Onze bedrijfsprocessen moeten steeds beter aansluiten op die van onze klanten. Operational excellence is een basisvoorwaarde waarbij risicomanagement een gegeven is. Ons succes zit in de competenties van onze mensen. Mensen die het leuk vinden om bij ons te werken. Uiteindelijk zijn wij liever de beste dan de grootste. Goede samenwerking met onze klanten en andere partijen is van cruciaal belang voor het slagen van de projecten en het verkrijgen van toekomstige opdrachten. Om onze voorsprong te behouden, werken wij vanuit een marktgerichte focus die gebaseerd is op klantwensen en marktkansen.

Stuur boodschap naar geregistreerde

Datum 3 april 2018 René de Haas